BlueBear tekent contract met Erasmus MC

Het grootste ziekenhuis van Nederland, Erasmus MC, zal vanaf de zomer werken met WPS. Erasmus MC scherpt haar proces met betrekking tot werkvergunnigen aan en wil haar werkvergunningenproces 100% digitaal managen. Het proces wacht in verschillende fases op de beoordeling van medeondertekenaars en past daar waar relevant het 'vier ogen' principe toe. Erasmus MC zal ook gebuik maken van een interactieve kaart waarop alle aanvragen, werkvergunningen en veiligstellingen zijn gepositioneerd.